Disclaimer

 

Hoewel de uiterste zorg is nagestreefd ten aanzien van de inhoud van deze site, kan niet worden ingestaan voor eventuele fouten en onvolledigheden.

Aan de gegevens op deze site kunnen door de bezoeker geen rechten ontleend worden, noch kan aansprakelijkheid aanvaard worden door W. Dassen Gronsveld of andere participerende bedrijven.